Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådets arbejde

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådene i de 12 sogne på Amager og Christianshavn består af 7-15 valgte medlemmer – demokratisk valgt af sognets beboere – og sognets præster. Rådet har det overordnede ansvar for kirkens aktiviteter og drift og skal skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Arbejdsopgaverne inkluderer bl.a. budgetstyring, vedligeholdelse, arbejdsgiveransvar for kirkens ansatte, 

og hvert sogn har forskellige aktiviteter, fx foredrag, yoga, korsang, samtaleaftener, babysalmesang, koncerter og spisning.
Du får som medlem mulighed for at være med til at bestemme, hvad din lokale kirke kan, og bruge dine færdigheder i kommunikation, ledelse, økonomi og sagsbehandling. Menighedsrådsmøderne er åbne, så du er velkommen til at komme forbi og få en forsmag på arbejdet.

Citationstegn

Der er meget varierende arbejdsopgaver fra regnskab og aktiviteter samt vedligeholdelse af bygninger og parkarealer, der har betydning for lokalområdet  – til det socialt rettede arbejde, vi med et gammel kirkeord kalder diakoni, som vi i menighedsrådene skal og bør prioritere.

Lars Schou Pedersen, menighedsrådet Vor Frelser Sogn

Hør nuværende medlemmer fortælle om arbejdet og deres motivation